0 Menu

Biegun by Maurycy Stankiewicz

12.00 / Sold Out

Biegun by Maurycy Stankiewicz

Biegun brzmi prawie tak nośnie jak Mars, czy Honda, ale również jest określeniem stanu ekstremalnego, zaginającego. Jeśli ktoś nie boi się zaufać znaczeniom niesionym przez słowo – bo liczy, że w warunkach gry językowej mogłyby go zaskoczyć – może wziąć pod uwagę, że biegun oznacza też włóczęgę, bezdomnego, żebraka, ale również oś, gwiazdę polarną i punkt obrotu. To ten (to), co podlega ruchowi, ale też to, co w ruch wprawia i ruch ten w ogóle umożliwia. W teorii funkcji to wartość zmiennej, dla której wartość funkcji staje się nieskończona.

40 strony (french fold) / A4 / zaszyte w kopercie
Munken Lynx 90 g/m² oraz 170 g/m²
Limitowana edycja 100 egzemplarzy.

_________________________________________

Pole sounds almost as catchy as Mars or Honda, but it is also a term that specifies a state of extreme, when it bends but never breaks. If one is not afraid of trusting the meaning carried by words – and allows theirself to be astonished of a word game results – may perhaps take into account that pole could also be a leg or a stick to aid walking of a vagrant. It is a beam, a balancing movement associated with the state of oscillation. It's a polar star, an axis and the very center of rotation, the highest top and the deepest depth. It is a subject to movement, what triggers the movement and then again the movement itself. In the theory of functions it's a variable, for which the function becomes infinite.

40 pages (french fold) / A4 / sewn in an envelope
Munken Lynx 90 g/m² and 170 g/m²
Limited edition of 100 copies.

ISBN 978-83-934171-1-7

Biegun on PBR Homepage